Умови використання сайту

У випадку незгоди з будь-яким із положень «Умови використання сайту» та/або «Політика конфіденційності», будь ласка, закрийте сайт https://receptar.com.ua (надалі – «Сайт») у своєму браузері. Відновлення відвідування (роботи) з сайтом можливе лише у випадку добровільного, повного та безумовного прийняття «Умови використання сайту» та «Політика конфіденційності». У випадку продовження роботи з сайтом, в тому числі, але не обмежуючись, продовження перебування на сайті, а тим паче, заповнення форм, заяв, реєстрація на сайті, реєстрація кодів (акційних кодів, промо-кодів та/або серійних номерів), авторизація на сайті в особистому кабінеті чи будь-яка інша активність, що може свідчити про подальше користування сайтом, перегляд, перехід на інші сторінки в межах сайту, комунікація засобами телефонного зв’язку (в тому числі, але не обмежуючись, з посиланням на сайт), електронної пошти, свідчить про добровільне, повне та безумовне прийняття «Умови використання сайту» та «Політика конфіденційності».

Сайт створено для підтримки онлайн-сервісу receptar, метою якого є пошук лікарських засобів та/або їх аналогів за діючою речовиною, дієтичних добавок, косметичних засобів (надалі разом або окремо – «Засоби»). Управління онлайн-сервісу receptar здійснює Адміністрація Сайту (надалі – «Ми»).

Діяльність онлайн-сервісу receptar спрямована на інформування суспільства про асортимент Засобів, що пропонуються аптеками до продажу та/або замовлення, використовуючи мережу Інтернет, надання актуальної цінової пропозиції таких аптек, наявність, демонстрацію зовнішнього вигляду Засобів, що пропонуються аптеками, та надання детальної інформації щодо таких Засобів, на момент оновлення такої інформації на Сайті. Оновлення актуальної цінової пропозиції аптек, демонстрації зовнішнього вигляду Засобів, що пропонуються аптеками, та детальною інформації щодо таких товарів здійснюється Сайтом один раз на календарний тиждень. Цінова пропозиція Засобів зазначається відповідно до даних, що розміщені в публічному доступі на веб-сайтах аптек. Будь-які знижки, акції та спеціальні умови придбання встановлюються та виконуються безпосередньо аптеками, що здійснюють продаж таких Засобів. Онлайн-сервіс receptar не перевіряє дійсність таких умов та наявність Засобів для продажу та/або замовлення. В будь-якому випадку користувач Сайту повинен самостійно перевіряти актуальність цінової пропозиції, наявність, умови доставки, демонстрацію зовнішнього вигляду та детальну інформацію щодо Засобів на сайті відповідної аптеки, що пропонує такі Засоби до продажу та/або замовлення. Онлайн-сервіс receptar жодним чином не несе відповідальність за актуальність цінової пропозиції, наявність, демонстрацію зовнішнього вигляду та/або детальну інформацію щодо Засобів на Сайті, що пропонується аптеками до продажу та/або замовлення.

Вміст Сайту може змінюватися в залежності від функціональних можливостей та обмежень Вашого браузеру. Ми не несемо жодної відповідальності в разі, якщо Ви не можете переглянути будь-яку частину або компонент Сайту.

Ми зберігаємо за собою право змінювати або вилучати будь-який матеріал Сайту, включаючи, але не обмежуючись уточненнями та/або вилученнями функціональних можливостей або іншої інформації без попереднього повідомлення.

Сайт може містити гіперпосилання або посилання на зовнішні сайти третіх осіб. Будь-які з таких гіперпосилань або посилань призначені лише для Вашої зручності. Ми не контролюємо сайти таких третіх осіб і не несемо відповідальності щодо будь-якого вмісту, матеріалу або інформації, які містяться на цих сайтах.

Будь-яка інформація з Сайту не повинна прямо або опосередковано тлумачитись як така, що містить будь-яку нашу рекомендацію або пораду стосовно купівлі, інвестування, або будь-яку пропозицію (запрошення) щодо купівлі, інвестування у будь-що. Забезпечуючи інформаційну підтримку онлайн-сервісу receptar, Сайт не здійснює продаж Засобів. Ніщо на цьому Сайті не може тлумачитися як рекомендації, поради, керівництво до дій або встановлення діагнозу та способу лікування. Інформація про Засоби на онлайн-сервісі receptar надана виключно для ознайомлення і не може використовуватись як рекомендація, порада, керівництво до самолікування. Виключно лікар може прийняти рішення щодо діагнозу, призначення Засобів, порядку та способу лікування. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я. Перед придбанням та застосуванням Засобів, будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем та обов’язково ознайомтеся з інструкцією до застосування таких Засобів.

Ми зберігаємо за собою право на свій власний розсуд з будь-якої причини та без повідомлення вносити зміни, доповнення, обмеження у доступі до Сайту або будь-якої інформації, що міститься на Сайті, а також тимчасово або остаточно так чи інакше припиняти функціонування та відмовляти будь-якому користувачу в доступі до Сайту або його частини. У жодному разі не зобов’язані брати до уваги пов’язані з цим потреби будь-якого користувача.

Для захисту персональних даних суб’єктів персональних даних нами запроваджено політику захисту персональних даних, положення якої містяться в Політиці конфіденційності, з якою радимо ознайомитись. Також радимо ознайомитись з Політикою конфіденційності в частині Положення Політики Cookies, що запроваджена на Сайті.

Сайт розміщується за принципом «як є» та «як доступно» без будь-якої гарантії, умови або зобов’язання прямо чи опосередковано. Ми не даємо гарантії та не перебираємо на себе зобов’язання стосовно інформації на Сайті, у тому числі пов’язаною з доступністю, повнотою, достовірністю та актуальністю будь-якої інформації, що доступна засобами Сайту. Довіряючи будь-якій інформації з Сайту, Ви здійснюєте це винятково на власний ризик.

Максимально дозволеною законодавством мірою ми відкидаємо та виключаємо всю свою відповідальність спричинену несправністю, погіршенням робочих характеристик, помилкою, недоглядом, перериванням, зникненням даних, дефектом, затримкою операції або трансляції, комп’ютерним вірусом, несправністю лінії передання даних, крадіжкою або руйнуванням чи несанкціонованим доступом, внесенням змін або користуванням інформації Сайту. За жодних обставин ми не несемо перед Вами відповідальності за будь-яку зазнану втрату або завдану шкоду (прямі чи опосередковані, фактичні чи пов’язані, втрати та/або збитки), зумовлену Вашим користуванням Сайту, зокрема (але не обмежуючись) втрата чи скорочення заохочення, прибутку, доходу, виручки, можливості використання, виробництва, очікуваної економії, бізнесу (корпоративної та/або трудової діяльності), контрактів, бізнес-можливостей та/або ділової репутації.

Ви погоджуєтесь, що ми можемо на свій власний розсуд без будь-якого повідомлення заблокувати Ваш логін та пароль (особистий кабінет), одночасно із забороною Вашого доступу до Сайту, у випадку порушення Вами Умов використання сайту, Політики конфіденційності, законодавства у сфері, що прямо або опосередковано може впливати на роботу Сайту та/або звернень державних органів. Ви зобов’язуєтесь особисто здійснювати авторизацію та роботу в особистому кабінеті на Сайті, а також жодним чином не передавати та не розповсюджувати третім особам інформацію достатню для авторизації в особистому кабінеті на Сайті, а якщо така інформація стала відома з будь-яких причин (в тому числі з необережності або будь-яких незаконних дій по відношенню до Вас) третім особам, письмово повідомити нас про такі обставини протягом 2-х (двох) робочих днів з моменту виникнення таких обставин.

Ми залишаємо за собою право час від часу, без будь-яких повідомлень Вас, переглядати та змінювати Умови використання сайту та/або Політику конфіденційності, в такому випадку такі зміни вступають в свою силу з моменту їх публікації на Сайті.

Невикористання нами будь-якого свого права не вважається відмовою від такого права. Якщо будь-яке положення Умов використання сайту та/або Політики конфіденційності буде визнано судом недійсним, інші положення таких Умов використання сайту та/або Політики конфіденційності залишаються без змін і зберігають свою повну силу.

У зв’язку з тим, що цей Сайт створено з метою підтримки онлайн-сервісу receptar, то продовжуючи будь-яку взаємодію із Сайтом, підтверджуєте, що Ви повністю правоздатна та дієздатна фізична особа, надали свою однозначну згоду з Умовами використання сайту, Політикою конфіденційності та є добросовісним користувачем онлайн-сервісу receptar.